Help COPD de wereld uit! Dat begint bij wat we vandaag kunnen doen om de zorg voor patiënten met COPD te verbeteren. Op dit moment heeft het coronavirus een flinke impact op het leven van patiënten met COPD.

Uitkomsten online patiënten enquête:

COPD-patiënt loopt risico bij uitstel van zorg door coronapandemie

Oproep prof. dr. Onno van Schayck: “Houd goede zorg toegankelijk voor de COPD-patiënten”

De coronacrisis zet de COPD-zorg onder grote druk. Dat blijkt uit de resultaten van een online enquête onder 1.500 COPD-patiënten die het coronavirus niet hebben gehad. Het merendeel van de afspraken in de reguliere COPD-zorg wordt noodgedwongen door de coronacrisis vaker afgezegd of verplaatst. Dit kan in de toekomst leiden tot meer complicaties. Volgens Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde (Universiteit Maastricht) is het van belang dat de chronische zorg toegankelijk blijft.

Prof. dr. Onno van Schayck is al meer dan 30 jaar betrokken bij onderzoek naar COPD en de behandeling hiervan. De enquête laat de impact van de coronacrisis zien op het leven van patiënten met COPD. Hij licht zijn zorgen over de uitkomst van de enquête toe: “COPD treft meer dan 600.000 mensen in Nederland en dat aantal stijgt alleen maar. Het is dus erg belangrijk om de zorg voor deze groep toegankelijk te houden om hun gezondheidstoestand op peil te houden. Opvallend zijn de verschillen tussen de huisartsen- en specialistische zorg: 47% van de patiënten onder behandeling van de longarts geven aan dat hun COPD is verslechterd door de gevolgen van de coronapandemie, tegenover 26% van de patiënten onder behandeling van de huisarts. Deze cijfers reflecteren de afschaling van reguliere zorg door de coronapandemie. De coronacrisis zorgt er ook voor dat patiënten vaker hun behandelend arts wensen te spreken. In plaats van een fysieke ontmoeting kan beeldbellen een waardevol alternatief zijn.”


Bijgevoegde infographic geeft de belangrijkste resultaten weer van de online enquête.

Zorg voor de longen van de wereld