Help COPD de wereld uit! Dat begint bij wat we vandaag kunnen doen om de zorg voor patiënten met COPD te verbeteren. Op dit moment heeft het coronavirus een flinke impact op het leven van patiënten met COPD.

Wereld COPD Dag 2020

Op 18 november aanstaande is het Wereld COPD Dag.

Ieder jaar wordt de Wereld COPD Dag georganiseerd door de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) in samenwerking met verschillende zorgverleners en patiëntenorganisaties wereldwijd.
Tijdens deze dag vragen we extra aandacht voor dit ziektebeeld en de zorg voor COPD-patiënten.

 

 

Dit jaar is er gekozen voor het thema: “Goed leven met COPD. Iedereen. Overal”.

Zeker in tijden van het coronavirus is dit thema meer dan relevant. Mensen met COPD kunnen een groter risico lopen het coronavirus te krijgen. Daardoor zou u zich als COPD-patiënt onzeker of bezorgd kunnen voelen.

Om te achterhalen welke impact het coronavirus werkelijk op het leven van COPD-patiënten heeft en op welke manier de COPD-zorg in tijden van het coronavirus verbeterd kan worden, heeft er een online enquête plaats gevonden. Deze is door meer dan 1.500 patiënten ingevuld. Uiteindelijk willen we dat iedereen overal goed kan leven met COPD, ook in tijden van crisis.